Cablejats industrials

Egaratelek porta més de 15 anys especialitzada en la fabricació de tota mena de cablejat elèctric. La nostra especialització és el disseny i fabricació de cables elèctrics per a solucionar tot tipus d’aplicacions en qualsevol sector industrial, aportant així la millor solució als nostres clients. A partir de planell o mostra, fabriquem des de cable unifilar de seccions mínimes per a cables de maniobra, fins a altes seccions per a cables de potència. Així mateix, fabriquem mànegues de tota mena i cables plans amb qualsevol nombre de vies. També elaborem conjunts de cable prefabricats per a l’enviament directe a la línia de producció del client tipus Kanban.

CONTROLS DE QUALITAT TOTAL

Tots els cablejats d’Egaratelek passen per diferents controls de qualitat, la qual cosa garanteix un producte lliurat sense errors.

Les exigències del mercat industrial ens aboquen a donar les millors solucions quant a connectivitat. Per això la divisió de cablejats elèctrics d’Egaratelek ofereix un ampli ventall de solucions integrals quant a cables elèctrics, assessorant el client per obtenir la millor solució de les seves necessitats. Disposem de la maquinària automàtica per al nostre procés de fabricació, així com d’excel·lents recursos tècnics i humans que ens permeten oferir versatilitat i la qualitat exigida pels nostres clients.

Per complir amb les expectatives de qualitat dels nostres clients, tot el cablejat realitzat per Egaratelek passa per exhaustius controls de qualitat durant tot el procés de fabricació mitjançant equips homologats i convenientment calibrats, la qual cosa garanteix un producte acabat amb el 100% de qualitat total. Disposem del certificat ISO 9001:2015 i la certificació per ULZPFW2/ZPFW8 que ens acredita com a empresa autoritzada per a la fabricació i exportació de tota mena de cables per al restrictiu i exigent mercat nord-americà.

AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

  • Automoció
  • Màquines recreatives
  • Màquines de vending
  • Maquinària industrial
  • Il·luminació
  • Informàtica
  • Climatització
  • Packaging
  • Components elèctrics i electrònics