Política de privacitat

En compliment del que disposa el capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de EGARATELEK, S.L. A partir d’ara, també el prestador, amb domicili a Coma les llistes del Mestre Trias, 84, 08223 Terrassa, Barcelona, Amb CIF B61584058, telèfon de contacte: 937834777i correu electrònic: rgpd@egaratelek.com.

EGARATELEK, S.L., com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) sobre la protecció de les persones físiques en termes de tractament dades de caràcter personal i la lliure circulació d’aquestes dades, i altres normatives vigents, I per la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), ha implantat totes les mesures de seguretat, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i Disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte de la LOPD, EGARATELEK, S.L. L’informa que les dades que ens faciliti voluntàriament seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar els tràmits comercials i administratius necessaris amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a la realització dels tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informació requerida per l’usuari; Realitzar els serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; Per dur a terme totes aquelles activitats de EGARATELEK, S.L. Per a aquest avís legal es revisa i se sotmet el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en el mateix.

El prestador, per asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligació a l’usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a EGARATELEK, S.L.   Procedir al tractament de les dades facilitades per a les finalitats esmentades.

L’incompliment de les dades personals sol·licitades o a no acceptar la present política de protecció de dades implica la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació sobre els productes i serveis del prestador.

D’acord amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, el prestador està complint totes les disposicions de la normativa RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb Els principis descrits a l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la pertinent i adequada, pertinent i limitada a què és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels usuaris.

D’acord amb aquest Reglament, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a Coma les llistes del Mestre Trias, 84, 08223 Terrassa, Barcelona, Enviant un correu electrònic a rgpd@egaratelek.com, Indicant com a assumpte: “LOPD, drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si creu que els seus drets poden haver estat violats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que faciliti seran tractades confidencialment. L’intermediari ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de La tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i registre en arxius, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la legislació vigent.

EGARATELEK, S.L. No assignareu dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas que se cedís a un tercer hi hauria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com les que intervenen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals ha estat comunicada, en qualsevol cas sempre amb la corresponent autorització concedida per l’usuari, tenen l’obligació d’observar la El secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries a la seva disposició per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, Modificacions il·lícites, sostraccions i/o pèrdua de dades, amb la finalitat d’assegurar el nivell de seguretat corresponent dels expedients del prestador, en funció de la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per EGARATELEK, S.L. En la forma i amb les finalitats indicades en aquesta política de protecció de dades personals.

A través d’aquesta política de privacitat us informem que les fotografies que es publiquen a la web són propietat de EGARATELEK, S.L., inclosos els de menors, en els quals, per obtenir-los, s’ha obtingut prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis efectuats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants de menors d’edat, com a titulars de l’exercici dels seus drets, i sempre sota petició formal escrita, poden indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; En aquest cas, la imatge es mostrarà Pixelated.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ell o ella sotmet a EGARATELEK, S.L., exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat pel respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta sobre el formulari de registre o subscripció.

Contingut WEB I enllaços (links)

EGARATELEK, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la informació.

EGARATELEK, S.L. No assumeix cap responsabilitat derivada de la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que pugui accedir els “enllaços” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de “links” o d’enllaços només té finalitat informativa i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

Enviar CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra pàgina web, li informem que les dades facilitades seran tractades per fer-li part dels processos de selecció que puguin tenir, realitzant una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar El millor candidat per al lloc vacant del responsable. L’informem que aquest és l’únic tràmit oficial que ha d’acceptar el seu CV, de manera que no acceptarà les currículums presentades per un altre tràmit. En cas de modificació de les dades, preguem que ens comuniqui per escrit el màxim possible a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, després de les quals les dades que garanteixin un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció procediran a la supressió. En aquest sentit, després d’aquest termini, i si vols continuar participant en els processos de selecció del responsable, si us plau envia’ns el teu currículum de nou.

Les dades podran ser tractades i/o comunicades a les empreses que formen part del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos extrems prèviament informats.

Canvis en aquesta política de privacitat

EGARATELEK, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Emails comercials

Segons la LSSICE, EGARATELEK, S.L. No realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia e-mails comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre butlletí, independentment de la informació comercial que puntualment se sol·liciti.

Legislació

A tots els efectes de les relacions entre EGARATELEK, S.L. Amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús la Jutjats i tribunals de Barcelona.