AVÍS LEGAL i condicions d’ús del lloc web

Per al compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom social: EGARATELEK, S.L.
Domicili social: Coma les llistes del Mestre Trias, 84, 08223 Terrassa, Barcelona
Cif: B61584058
Telèfon: 937834777
Correu electrònic: rgpd@egaratelek.com
Lloc web: http://www.Egaratelek.com
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30480, foli 71, full B171435, inscripció 1.

 

1,0-objecte

EGARATELEK, S.L.  (d’ara endavant, també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web suinpe.com, amb el qual pretenem complir amb les obligacions de la Llei 34/2002, dels serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, EGARATELEK, S.L.  Facilita als usuaris l’accés i l’ús de diferents serveis i continguts disponibles a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin de Aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions que ingressin al web, ja que pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web, sense Existeix obligació de preavisar o posar en la seva disposició als usuaris aquestes obligacions, sent suficient per a publicar en el lloc web del prestador.

  1. condicions d’accés I ús de la WEB.

2,1. caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació de serveis per EGARATELEK, S.L.  Té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats pel prestador a través de la web estan subjectes a pagament d’un determinat preu a les condicions generals de contractació.

2,2. registre de l’usuari.

En general, la prestació dels serveis no requereix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Encara EGARATELEK, S.L.  Condiciona l’ús d’alguns dels serveis a l’anterior complementació del registre de l’usuari corresponent. Aquest registre es realitzarà en la forma que s’indiqui expressament en la pròpia secció de serveis.

2,3. veracitat de la informació.

Tota la informació que l’usuari faciliti ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. És responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a EGARATELEK, S.L.  Permanentment actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2,4. menors d’edat.

Per a la utilització dels serveis, els menors d’edat sempre han d’obtenir prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, últim responsable de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals l’accés de menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, hauran d’establir-se en els seus mecanismes informàtics, en determinats programes ordinador, filtres i bloquejos, que permeten limitar el contingut disponible i, encara que no infal·lible, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals els nens poden accedir.

2,5. obligació de fer un ús correcte de la web.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, prejudicials de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips Ordinador o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i per a propòsits indicatius però no exhaustius, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, Programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

una       Ser contrari, menysprear o violar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

b          Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

c          Induir, incitar o promoure accions, actituds o pensaments discriminatoris sobre la base del sexe, raça, religió, creença, edat o condició;

De        Ser contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la imatge de les persones;

I           De qualsevol manera perjudica la credibilitat del prestador o de terceres persones; I

f           constitueix una publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3,0-exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, el correcte funcionament es pot garantir 365 dies a l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que causin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

EGARATELEK, S.L.  no fa cap garantia ni responsabilitat, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d’ús; O la falta de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no respondrà, en cap cas, dels danys i perjudicis derivats de l’ús il·lícit o inadequat d’aquest lloc web.

4.-COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador des del qual accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i Visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recopilar informació de caràcter personal.

Per a més informació, consulteu la nostra política de cookies.

5,0-enllaços (links)

Des del lloc web és possible que es redirigeix a continguts de tercers. Perquè des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, EGARATELEK, S.L.  No assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant En el coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, però no limitants, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma Independent de la pàgina web del prestador. No obstant això, en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador està posat a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloquejant tots aquells Que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que pot haver-hi algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho comuniqui immediatament a l’administrador del lloc web.

6,0-protecció de dades de caràcter personal

El prestador està profundament compromès amb el compliment de les normes de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegr de les obligacions previstes, així com la implementació de les mesures de seguretat establertes en el Reglament Normativa europea de protecció de dades i protecció de dades espanyoles. Per obtenir més informació, consulta la nostra política de privacitat.

7.-Propietat intel·lectual i INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi però no limitant-se a la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en el cas de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús prèviament no autoritzat pel prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics diferents del prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués produir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia per la mateixa.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, L’existència de drets o qualsevol responsabilitat del prestador sobre els mateixos, així com el suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic esmentat anteriorment.

8Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades en aquest desenvolupament, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els Els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús pels Jutjats i tribunals de Barcelona.