Armaris elèctrics

Egaratelek és especialista des de fa més de 25 anys en el disseny, desenvolupament i fabricació de quadres elèctrics i sistemes d’automatització industrial. La companyia munta armaris elèctrics segons norma vigent i les especificacions de cada client, elaborant els esquemes i diagrames elèctrics necessaris per al muntatge posterior en els nostres tallers. Una vegada elaborat l’armari, aquest passa per exhaustives proves tant funcionals com d’aïllament, garantint així el seu correcte funcionament en la instal·lació a casa del nostre client. Tots els armaris surten dels nostres tallers verificats al 100%, cadascun amb la seva pauta de control específica.

TIPUS D'ARMARIS

 • Armaris de control
 • Armaris de potència
 • Pupitres de control
 • Caixes de connexió
 • Muntatge de prototips
 • Muntatge d’armaris en sèrie

Egaratelek, disposa al mateix temps de personal qualificat per donar servei als nostres clients en la instal·lació i posada en marxa dels equips en cada planta de producció.

AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Des dels nostres inicis, la nostra idea és millorar i innovar al mateix ritme que els nostres clients, aportant la millor solució tecnològica en qualsevol projecte d’automatització industrial.

 • Aplicacions amb PLC o PC industrial
 • Xarxes de comunicació
 • Terminals d’operador (HMi)
 • Sistemes servoassistits
 • Variadors de freqüència
 • Solució d’aplicacions amb equips de visió artificial
 • Programació de robots
 • Millora de processos mitjançant tractament de dades SCADA

SECTORS

» Alimentació
» Automoció
» Indústria Farmacèutica
» Indústria de la Ceràmica
» Climatització
» Informàtica
» Embalatge