Egaratelek s’ha posicionat durant l’any 2018 en un dels sectors més influents i que mou més recursos a tot el món com és el sector de la màquina recreativa i de ticketing.

Assegurant un 100% de qualitat en els nostres productes, subministrem tot el sistema de cablejat en màquines per al sector del joc o màquines dispensadores de tiquets. Aquestes màquines són enviades a qualsevol part del món, pel que assegurar 0 errors és fonamental.