COL·LABORACIÓ ENTRE DEPARTAMENTS D’R+D

Egaratelek col·labora amb el departament d’R+D d’una gran empresa multinacional del sector alta tecnologia.

OBJECTIU

L’objectiu és la creació tant a nivell conceptual com el posterior desenvolupament i muntatge de prototips i presèries de tot el sistema elèctric que governarà el producte final, que serà comercialitzat a nivell mundial.

CARACTERÍSTIQUES

És un projecte ambiciós que neix de l’estreta col·laboració entre els departaments d’enginyeria d’ambdues empreses i que ens permet conèixer un altre tipus de mercats i sectors, a la vegada que enriquir els nostres coneixements, que podran ser aplicats en projectes posteriors.